Gemensam inlaga av Norrliden Mining AB och samebyn i Mausjaur öppnar upp för snar bearbetningskoncession i EVA-fyndigheten

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB och Mausjaurs sameby har gemensamt kompletterat ansökan om bearbetningskoncession för EVA-fyndigheten i Skelleftefältet avseende en samexistens vid framtida prospektering och mineralutvinning.

– Vi har haft en bra dialog med den berörda samebyn och genom denna gemensamma inlaga hoppas vi på ett beslut om bearbetningskoncession för EVA-förekomsten inom kort, säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm i en kommentar.

Det var i september 2007 som dåvarande Lundin Mining Exploration AB lämnade in en ansökan till Bergsstaten om bearbetningskoncession avseende EVA-fyndigheten. I maj 2010 begärde Länsstyrelsen i Norrbotten, som remissinstans, en komplettering av ansökan för bearbetningskoncession då Länsstyrelsen ansåg att ansökan saknade underlag för en samexistens med samerna i området. En slutlig komplettering, gemensam för Bolaget och Mausjaurs Sameby, har nu lämnats in till Bergsstaten.

– Vi gör nu tillsammans med samerna en gemensam komplettering av vår ansökan till Bergsstaten och, om inte Länsstyrelsen har några ytterligare invändningar, ser vi inga hinder för att erhålla en bearbetningskoncession inom kort, fortsätter Per Storm.

2012-10-09

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24 per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2012-10-09.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=8784

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 26 undersökningstillstånd om cirka 12.100 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.