Henrik Ager aviserar sin avgång som VD, föreslås ta plats i styrelsen

Henrik Ager har meddelat styrelsen att han avser lämna sin tjänst som VD för Copperstone Resources för att i stället tillträda som VD för ett nordiskt industribolag. Valberedningen har i samband med beskedet meddelat styrelsen sin avsikt att föreslå Henrik Ager som ny styrelseledamot. Styrelsen inleder omedelbart en process för att rekrytera hans efterträdare.

”Copperstone är på god väg att bli en betydande aktör inom ansvarsfullt producerad koppar i Europa och Henrik har varit en integrerad del av vårt team för att utveckla vår strategi och driva oss framåt. Det är beklagligt att Henrik väljer lämna som VD, men vi ser samtidigt att hans långa erfarenhet och gedigna bakgrund inom gruvbranschen kan tillföra värdefulla perspektiv till styrelsearbetet”, säger Jörgen Olsson, styrelseordförande för Copperstone.

”Det har varit ett nöje för mig att arbeta som VD för Copperstone. Företaget har en stark ledningsgrupp och en tydlig vision och vi har under året tagit flera viktiga steg mot att bli en betydande aktör inom den svenska gruvnäringen. Jag är glad och hedrad att valberedningen avser föreslå mig som ny ledamot till styrelsen vilket innebär att jag kan fortsätta att bidra till Copperstones framtida utveckling”, säger Henrik Ager, VD för Copperstone.

Henrik Ager har varit VD för Copperstone sedan december 2022 och har i sitt anställningsavtal sex månaders uppsägningstid. Avgångsvederlag utgår inte vid uppsägning från VDs sida.

Valberedningen för Copperstone har meddelat styrelsen i Copperstone att den avser att föreslå Henrik Ager som ny styrelseledamot i Copperstone vid en extra bolagsstämma under hösten. Henrik Agers nya arbetsgivare har uttryckt sitt stöd för en sådan utnämning. Kallelse till sådan bolagsstämma kommer att offentliggöras i ett senare skede.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Styrelseordförande Jörgen Olsson
Telefon: +46 (0) 703 – 420 570
E-post: jorgen.olsson@copperstone.se

info@copperstone.se eller www.copperstone.se