Inlandsinnovation investerar ytterligare 20 MSEK i intressebolaget Nordic Iron Ore AB

Nordic Iron Ore AB är stolta att kunna meddela att Inlandsinnovation har beslutat att medverka med 20 MSEK i den kommande riktade emissionen som Kopparberg Mineral AB:s intressebolag genomför. Emissionen omfattar minst 40 MSEK och är säkerställd genom Inlandsinnovations och intressebolagets huvudägares, Bengtssons Tidnings AB, garantier.

Nordic Iron Ore AB har även beslutat att genomföra en företrädesemission för intressebolagets aktieägare på upp till 15 MSEK.

Emissionslikviden kommer att finansiera slutförandet av den pågående feasibility studien för Blötbergsgruvan, som är första delen i återstarten av gruvorna i Ludvika. Studien beräknas att vara klar vid årsskiftet.

– Inlandsinnovations beslut att investera ytterligare 20 MSEK i Nordic Iron Ore AB är mycket positivt för bolaget och möjliggör för bolaget att på ett effektivt sätt slutföra den pågående studien, säger Nordic Iron Ore AB:s VD Christer Lindqvist i en kommentar.

2014-06-25

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB,
Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2014-06-25.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.