Jörgen Olsson utses till VD för Copperstone

Copperstone Resources AB (publ) meddelar idag att styrelsen har utsett Jörgen Olsson, bolagets nuvarande styrelseordförande, till VD för Copperstone med tillträde den 4 september. Styrelseledamoten Per Colleen kommer samtidigt att tillträda som styrelseordförande.

”Copperstone följer en gedigen plan för att bli ledande inom ansvarsfullt producerad koppar i Europa. Sedan jag valdes till ordförande 2020 har vi arbetat hårt för att se till att vi är redo att återöppna Viscaria koppargruva i Kiruna. Jag ser fram emot att fortsätta detta arbete och skapa värde för våra aktieägare, medarbete och lokalsamhälle”, säger Jörgen Olsson.

Styrelsen har utsett styrelseledamoten Per Colleen till styrelseordförande med tillträde i samband med att Jörgen Olsson tillträder som VD den 4 september. Jörgen Olsson har varit arbetande styrelseordförande för Copperstone sedan 2020.

”Styrelsen är glad att meddela att Jörgen Olsson blir VD för Copperstone. Jörgen har under de senaste åren varit avgörande i att positionera bolaget och varit den drivande kraften i det arbete som nu pågår med att skala upp verksamheten mot att bli etablerat gruvföretag. Vi säkerställer nu att vi kan fortsätta att hålla ett högt tempo i förberedelsearbetet och följa våra uppsatta planer”, säger Per Colleen, tillträdande styrelseordförande.

Jörgen Olsson efterträder Henrik Ager, som i augusti meddelade att han kommer att lämna sin tjänst som VD. Valberedningen har meddelat att Henrik Ager kommer att föreslås som ny styrelseledamot i Copperstone.