Kopparberg Mineral AB ansöker om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB ansöker om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan

Kopparberg Mineral AB har den 19 december 2012 ansökt om bearbetningskoncession
hos Bergsstaten i Falun för mineraltillgången i Håkansbodagruvan i Lindesbergs
kommun. Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm säger i en kommentar: ”Detta är ett klart
värdeskapande steg för Bolaget. Vi säkrar området för en betydande tid framöver
och följer den utstakade strategin att bygga en portfölj med fyndigheter som
kan utgöra en grund för ett medelstort gruvbolag i området.” Bolaget har sedan 2006 haft undersökningstillstånd som omfattar det äldre
gruvområdet i Håkansboda och dess närmaste omgivningar. Håkansbodafältet, ett av Bolagets högst prioriterade projekt, ligger drygt 20
km norr om Lindesberg. Det har en lång historik med gruvor som har varit i
drift under flera kortare och längre perioder ända sedan 1400-talet. Förutom
Håkansbodagruvan finns i ett 2,6 km långt stråk ett flertal likartade
mineraliseringar vilka bland annat brutits i Värdegruvan, Gårdsgruvan och
Eriksgruvan (alla inom Kopparberg Minerals undersökningstillstånd). Baserat på tidigare undersökningar och den under 2011 gjorda kärnborrningen
uppskattas de indikerade mineraltillgångarna till 629 Kton med 1,4 % koppar,
14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1
485 Kton med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 1). Klass    Tonnage (Kton) Koppar (%) Guld (g/ton) Silver (g/ton)
--------------------------------------------------------------------
Indikerade       629     1,4      0,4      14,3
--------------------------------------------------------------------
Antagna       1 485     1,5      0,3      11,3
--------------------------------------------------------------------Tabell 1. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i Håkansboda koppargruva.
Uppskattningarna har gjorts av Thomas Lindholm som är kvalificerad person (QP)
enligt JORC-koden och SveMins regelverk. Halterna i de olika klasserna har
beräknats från äldre analyser, tillgängliga äldre mineraliserade kärnsektioner
som omanalyserats av LKAB Prospektering AB under 1986 samt från analyser av
mineraliserade kärnsektioner från 2011 års kärnborrningskampanj. Analyser
gjorda under 2011 har utförts vid ALS Scandinavia AB med metod Au-ICP21 för
guld och ME-ICP61 för övriga element. ALS Scandinavia AB är certifierade enligt
ISO 9001: 2008. 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.


Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21
undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 20,24 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.