Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011

Kopparberg Mineral AB (publ)
Årsredovisning

Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011

Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida:

www.kopparbergmineral.se.Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24.
per.storm@kopparbergmineral.seKopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 33
undersökningstillstånd om cirka 17 000 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.