Kopparberg Mineral AB redovisar resultatet av inlösen av optionsprogrammet TO3B

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB redovisar resultatet av inlösen av optionsprogrammet TO3B

Kopparberg Mineral AB:s optionsprogram TO3B avslutades den 17:e oktober 2014.
Resultatet innebar att cirka 2 300 000 B-aktier förvärvades av
optionsinnehavarna och Bolaget erhöll cirka 1 268 000 kr i likvida medel.
Aktier kommer inom de närmaste dagarna att levereras till angivna depåer och
VP-konton. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv
undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.