Kopparberg Mineral AB redovisar resultatet av inlösen av optionsprogrammet TO3B

Kopparberg Mineral AB:s optionsprogram TO3B avslutades den 17:e oktober 2014. Resultatet innebar att cirka 2 300 000 B-aktier förvärvades av optionsinnehavarna och Bolaget erhöll cirka 1 268 000 kr i likvida medel. Aktier kommer inom de närmaste dagarna att levereras till angivna depåer och VP-konton.

2014-10-27

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB,
Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2014-10-27.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.