Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB väljer Oxelösunds Hamn för utskeppning av järnmalm.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB väljer Oxelösunds Hamn
för utskeppning av järnmalm.

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (publ) har tecknat en
avsiktsförklaring med Oxelösunds Hamn AB för järnmalmsleveranser på upp till 5
Mton per år, vilket motsvarar förväntad volym när Ludvika Gruvor uppnått full
produktionstakt mot slutet av 2018. Oxelösunds Hamn har redan idag befintliga
anläggningar med tillräcklig kapacitet för att de första åren möjliggöra
lagring och utlastning av järnmalm. Anläggningarna kommer att över tid utökas
och utvecklas för att möta Nordic Iron Ore AB:s behov. 

”Det här är en viktig del i det arbete som pågår vid uppbyggnaden av
logistikkedjan inför malmtransporterna från Ludvika Gruvor och vi är mycket
glada över att nu ha kommit överens med Oxelösunds Hamn”, säger Christer
Lindqvist, VD för Nordic Iron Ore AB. 

”Vi är mycket glada över att kunna erbjuda Nordic Iron Ore AB en effektiv
lösning för mottagning, lagring och utskeppning av malmprodukter. Oxelösunds
Hamn är en utpräglad bulkhamn och vi ser malmexport som en naturlig
utveckling”, säger Erik Zetterlund, VD för Oxelösunds Hamn AB. 

Gruvorna och hamnen är förbundna med existerande järnvägsförbindelse och Nordic
Iron Ore AB för samtal med tågoperatörer för upphandling av transport av
malmprodukter mellan Ludvika och Oxelösunds hamn. 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21
undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 20,61 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.