Kopparberg Mineral avser dela ut Nordic Iron Ore AB-aktier till sina aktieägare

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att under hösten föreslå utdelning till nuvarande aktieägare av minst hälften av sitt innehav i Nordic Iron Ore AB (NIO). Det innebär att upp till 1 000 000 aktier motsvarande 1 NIO-aktie per 50 aktier i Kopparberg Mineral AB vid full utspädning.

Beslutet om utdelning, och slutliga villkor för densamma, kommer att fattas på en kommande extra bolagsstämma snarast efter att löptiden avslutats för utestående option (TO3B) den 17:e oktober 2014.

Vid NIO:s senaste kapitalisering värderades Kopparberg Mineral AB:s innehav i Nordic Iron Ore AB till cirka 55 miljoner kronor.

– Styrelsen föreslår att dela ut cirka hälften av vårt innehav i NIO i dagsläget för att Kopparberg Minerals strategi är att utveckla prospekteringsprojekt i egen regi eller i samarbete med andra. När ett projekt nått en utvecklingsnivå där Kopparberg Mineral inte längre på ett materiellt sätt kan bidra till projektets utveckling skall Kopparberg Mineral söka avveckla sitt innehav. Kopparberg Minerals aktieägare har under flera år stött denna utvecklingsstrategi och det är nu dags att ta nästa steg i denna strategi för innehavet i NIO. NIO har nyligen genomfört en emission som visar på ett aktuellt marknadsvärde på NIO- aktien.

– NIO har nått en status som gör att Kopparberg Mineral skall fokusera på andra projekt i sin portfölj t.ex. Norrliden Mining AB och tydliggöra vilket värde NIO motsvarar i Kopparberg Mineral AB:s portfölj. Vi vill ge våra aktieägare ett direkt ägande i ett företag som vi är övertygade om kommer att utvecklas snabbt under den kommande tiden. Resterande del av innehavet i NIO utgör tillsvidare Kopparberg Minerals ekonomiska buffert och det är en målsättning att använda tillgångarna till att möjliggöra fortsatt utveckling av Copperstone-projektet, säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm i en kommentar.

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Intressebolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Vid den senaste kapitaliseringen under hösten 2014 värderades Nordic Iron Ore AB till 25 kr per aktie. För mer information, se www.nordicironore.se.

2014-10-14

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB,
Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2014-10-14.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.