Kopparberg Mineral förlänger löptid på utestående option och sänker lösenpris

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral förlänger löptid på utestående option och sänker lösenpris

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på
utestående teckningsoptioner, TO3B till den 15 september, och samtidigt sänka
lösenpriset till 1 kr per aktie. Det negativa beslutet från Regeringen, där
bolaget kommer att söka rättsprövning, tillsammans med det rådande
marknadsläget för branschen motiverar beslutet. ”Vi är självklart mycket besvikna över Regeringens beslut i Håkansbodaärendet.
Vi kommer dock att gå vidare med ärendet till sista instans. Kopparberg Mineral
har en intressant projektportfölj med stora orealiserade värden. Vi är
övertygade om bolagets framtid och kommer med stor sannolikhet att kunna påvisa
dessa värden på ett tillfredställande sätt.” säger Kopparberg Minerals VD Per
Storm i en kommentar. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv
undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.