Kopparberg Mineral förlänger löptid på utestående option och sänker lösenpris

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på utestående teckningsoptioner, TO3B till den 15 september, och samtidigt sänka lösenpriset till 1 kr per aktie. Det negativa beslutet från Regeringen, där bolaget kommer att söka rättsprövning, tillsammans med det rådande marknadsläget för branschen motiverar beslutet.

– Vi är självklart mycket besvikna över Regeringens beslut i Håkansbodaärendet. Vi kommer dock att gå vidare med ärendet till sista instans. Kopparberg Mineral har en intressant projektportfölj med stora orealiserade värden. Vi är övertygade om bolagets framtid och kommer med stor sannolikhet att kunna påvisa dessa värden på ett tillfredställande sätt, säger Kopparberg Minerals VD Per Storm i en kommentar.

2014-06-19

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB,
Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2014-06-19.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.