Kopparberg Mineral Handel i BTA avslutad

Sista dag för handel i BTA var igår den 2 december 2013 och aktierna kommer att levereras till angivna depåer/VP-konton inom de närmaste dagarna.

2013-12-03

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24 per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-12-03.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 12 undersökningstillstånd om cirka 4 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission / Corporate Finance har agerat som Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.