Kopparberg Mineral TO3B slutligt omräknade villkor

Den teckningsoption, TO3B, som utgavs i samband med emissionen från september-oktober 2012 och som har teckningstid mellan 1 november 2013 fram till och med 31 januari 2014, har omräknats med hänsyn till utfallet i emissionen och inköpserbjudandet från oktober 2013. Slutligt omräknade villkor har fastställts till 2,53 SEK per aktie samt att varje option ger rätt att teckna 1,78 B-aktier. Teckning kommer att ske i poster om 50 optioner. För varje femtiotal (50) optioner tecknas åttionio (89) B-aktier.

2013-11-18

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-11-18.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 12 undersökningstillstånd om cirka 4 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission / Corporate Finance har agerat som Bolagets finansiella rådgivare i nyemissionen september-oktober 2012.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.