Kopparberg Mineral utser Per Storm till Verkställande Direktör

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Kopparberg Mineral utser Per Storm till Verkställande Direktör

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har vid sammanträde den 8 augusti utsett Per
Storm till ny verkställande direktör för Bolaget. 

Per Storm kommer närmast från positionen som verkställande direktör för Raw
Material Group AB, ett internationellt välrenommerat svenskt konsultbolag som
riktar sig till svenska och internationella gruv- och prospekteringsbolag. Per
Storm som är Bergsingenjör och Teknologie Doktor i Industriell Ekonomi från
Kungliga Tekniska Högskolan har tidigare även ett förflutet som vice VD på
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. 

”Det är mycket glädjande att Per Storm accepterat att leda Kopparberg Minerals
fortsatta utveckling. Hans gedigna erfarenheter från tidigare arbete med
svenska och utländska gruv- och prospekteringsbolag kombinerat med djup kunskap
om industriella processer gör honom synnerligen lämpad för att leda och
vidareutveckla Bolaget” säger Christer Lindqvist, styrelseordförande i
Kopparberg Mineral AB i en kommentar. 

Per Storm kommer att tillträda som verkställande direktör den 1 oktober 2011.

För ytterligare information kontakta:

Harald Meinhardt, tf VD
Tfn: 070-299 69 68
E-post: harald.meinhardt@kopparbergmineral.se

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 46
undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar och är en stor ägare i Nordic
Iron Ore AB.