Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore väljer Oxelösunds Hamn för utskeppning av järnmalm

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med Oxelösunds Hamn AB för järnmalmsleveranser på upp till 5 Mton per år, vilket motsvarar förväntad volym när Ludvika Gruvor uppnått full produktionstakt mot slutet av 2018.

Oxelösunds Hamn har redan idag befintliga anläggningar med tillräcklig kapacitet för att de första åren möjliggöra lagring och utlastning av järnmalm. Anläggningarna kommer att över tid utökas och utvecklas för att möta Nordic Iron Ore AB:s behov.

– Det här är en viktig del i det arbete som pågår vid uppbyggnaden av logistikkedjan inför malmtransporterna från Ludvika Gruvor och vi är mycket glada över att nu ha kommit överens med Oxelösunds Hamn, säger Christer Lindqvist, VD för Nordic Iron Ore AB.

– Vi är mycket glada över att kunna erbjuda Nordic Iron Ore AB en effektiv lösning för mottagning, lagring och utskeppning av malmprodukter. Oxelösunds Hamn är en utpräglad bulkhamn och vi ser malmexport som en naturlig utveckling, säger Erik Zetterlund, VD för Oxelösunds Hamn AB.

Gruvorna och hamnen är förbundna med existerande järnvägsförbindelse och Nordic Iron Ore AB för samtal med tågoperatörer för upphandling av transport av malmprodukter mellan Ludvika och Oxelösunds hamn.

2013-01-14

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB,
Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-01-14.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=9169

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21 undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,61 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.