Långivare kvittar 4,06 mkr mot nya aktier

Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") meddelar att en stor del av bolagets långivare (enligt låneavtal augusti och oktober 2016) har valt att kvitta sina fordringar mot aktier i Bolaget. Kvittningen sker med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 19 maj 2016. Totalt kvittas cirka 4,06 mkr (inkl. upplupen ränta) till en kurs om 0,477 kr per aktie. Kursen motsvarar en premium mot stängningskurs måndagen 17 oktober 2016 om 12,2% och en rabatt mot stängningskurs måndagen 24 oktober 2016 om 6,5%.

Styrelsen har idag 25 oktober 2016 beslutat om kvittning mot cirka 8.518.000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,02% och antal utestående aktier i Bolaget efter kvittningsemissionen uppgår till cirka 169.777.000 aktier.

"Vi har under den senaste tiden blivit kontaktade av ett par långivare som förhört sig om möjligheten om en kvittning. Styrelsen kontaktade igår kväll samtliga långivare som tillhandahållit kapital under augusti och oktober 2016 för att erbjuda kvittning enligt ovan. Vi är glada över den starka respons vi erhållit och det fortsatta förtroende som våra långivare visar oss. Detta innebär att balansräkningen förbättras ytterligare och att räntekostnaderna minskar", säger VD Per Storm i en kommentar.

25 oktober 2016

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-10-25.pdf

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om totalt cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.