Mandalay Resources Corp. ny partner i Norrliden Mining AB

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Mandalay Resources Corp. ny partner i Norrliden Mining AB

Kopparberg Mineral AB välkomnar Mandalay Resources Corp. (Mandalay) som ny
partner i Norrliden Mining AB. Mandalay är ett gruvbolag noterat på
Torontobörsen (TSX: MND) med ett marknadsvärde om cirka 400 MUSD och med
verksamheter i Australien, Chile och Sverige. Mandalay förvärvade nyligen Elgin
Mining Inc. med bl.a. Björkdalsgruvan och därmed partnerskapet i Norrliden
Mining AB. Mandalay utvärderar för närvarande Norrliden Mining AB:s möjligheter
i syfte att delta aktivt i utvecklingen. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv
undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.