Nyhetsbrev från Kopparberg Mineral

Nyhetsbrev vecka 40 2012

Innehåll:

1. Intervju med Per Storm, verkställande direktör
2. Metallmarknaderna på lång och kort sikt
3. Bergslagen: utvecklingsfokus Håkansboda
4. Verksamheten i Håkansbodaprojektet
5. Nordic Iron Ore
6. Pågående emission

Nyhetsbrevet i sin helhet bifogas.

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB,
Tfn: 070 – 594 90 24
per.storm@kopparbergmineral.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Nyhetsbrev vecka 40 2012.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=8782

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 26 undersökningstillstånd om cirka 12 100 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.