Positiva resultat från kaxborrningen vid Håkansbodagruvan

Under sommaren 2012 genomfördes en kaxprovtagningkampanj inom gruvområdet vid Håkansbodagruvan. Borrningarna indikerar att det mineraliserade området i Håkansboda är större än det redan kända. Ett kärnborrningsprogram kommer att genomföras under resterande del av 2012 för att undersöka mineraliseringarna i de områden som indikerats med kaxborrningen.

Under sommaren 2012 borrades 99 kaxborrhål inom gruvområdet vid Håkansbodagruvan. Djupet på hålen varierade mellan 2 till 14 meter. Borrningarna indikerar att det mineraliserade området i Håkansboda är större än det redan kända. Ytterligare kärnborrning behövs dock för att bedöma omfattningen.

– Detta ligger helt i linje med vad vi förväntat oss och tyder på att mineraliseringarna vid den gamla koppargruvan i Håkansboda är mer omfattande än vad vi hittills kunna visa. Vi ser fram mot att säkerställa detta med ett kärnborrningsprogram under hösten och därefter genomföra en ny mineraltillgångsuppskattning enligt JORC standarden, säger Per Storm, VD i Kopparberg Mineral AB.

Förutom den centrala delen av Håkansbodafältet är området mot norr med de gamla Norr- och Nya Norr gruvorna mycket intressanta och även detta planeras nu att undersökas med kärnborrning.

Kaxborrningarna visar att det finns mineraliseringar i områden i direkt anslutning till de gamla dagbrotten. De högsta halterna (upp till 0,8 % koppar respektive 0,9 g/t guld) finns i den södra delen av gruvområdet. Kobolt visar god relation med koppar medan silver följer guld och främst är koncentrarat till södra delen (se bifogad tabell).

För fullständigt pressmeddelande inklusive tabeller, bilder och kartor, se bifogat dokument.

2012-11-21

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2012-11-21.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=8947

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21 undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,24 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.