Regeringen avslår Kopparberg Minerals överklagande avseende bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan

Regeringen har den 12 juni 2014 avslagit Kopparberg Minerals överklagande av Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten. 2014-06-13 För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,per.storm@kopparbergmineral.se. Följande dokument kan hämtas från beQuotedKopparberg Mineral Pressrelease 2014-06-13.pdf Om Kopparberg MineralKopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska…

Regeringen har den 12 juni 2014 avslagit Kopparberg Minerals överklagande av Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten.

2014-06-13

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB,
Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2014-06-13.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt tolv undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.