Ulf Adelsohn ny styrelseordförande i Nordic Iron Ore AB

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Ulf Adelsohn ny styrelseordförande i Nordic Iron Ore AB

Ulf Adelsohn har accepterat att från och med juli ingå i Kopparberg Mineral
AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB:s rådgivande grupp och att vid den
planerade extra stämman i september i år tillträda som dess styrelseordförande. 

Ulf Adelsohn har, som bekant är, mycket lång och gedigen erfarenhet från svensk
riks- och regionalpolitik samt från ledande positioner inom svenskt näringsliv,
bland annat som styrelseordförande för Statens Järnvägar. 

”Järnmalmsprojekt är till mycket stor del en fråga om logistik och
finansiering. Genom att Ulf Adelsohn, med sin breda erfarenhet och sitt
omfattande nätverk, kommer in som styrelseordförande förstärks Nordic Iron Ore
AB:s kompetens väsentligt, vilket är betydelsefullt för det fortsatta arbetet
med att återuppta gruvdriften i bolagets järnförekomster runt Ludvika”, säger
Christer Lindqvist, verkställande direktör i Nordic Iron Ore AB. 

För ytterligare information kontakta:

Harald Meinhardt, tf VD
Tfn: 070-299 69 68
E-post: harald.meinhardt@kopparbergmineral.se

Christer Lindqvist, ordförande

Tfn: 070-591 04 83Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 47
undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar och är en stor ägare i Nordic
Iron Ore AB.