Uppdatering av arbeten på Copperstoneprojektet

Copperstone Resources publicerar en uppdatering av arbeten utförda på Copperstoneprojektet fram till mitten av oktober 2015.

Ovanstående pressmeddelande är granskat och godkänt av Bolagets kvalificerade person.

För ytterligare information, kontakta:
Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705-94 90 24,
e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2015-10-21.pdf
Copperstone Operational update October 2015.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.