Metaller för framtiden

30 mars 2022 lämnade Copperstone in sin miljötillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Via Tillståndsportalen här på hemsidan finns ansökan tillgänglig att läsa.

Copperstone på Småbolagsdagarna,
15 juni, 2022.

Lyssna på när vår VD Anna Tyni och affärsutvecklingschef Michael Mattsson presenterar Copperstone på Aktiespararnas event Småbolagsdagarna, den 15 juni, 2022.

Med transparensen som ledstjärna

Under den pågående ansökningsprocessen för miljötillstånd strävar Copperstone efter att vara ett föredöme i transparens. Samråd och dialog med omvärlden är obligatoriska delar i ansökningsprocessen, men vi vill gå steget längre i att underlätta för de intressenter som vill följa ansökans olika steg. I artikeln nedan berättar vår miljö- och hållbarhetschef Anders Lundkvist hur vi jobbar för att skapa de bästa förutsättningarna för en transparent dialog och process.

Ny bro ska förenkla transporter

För att underlätta infrastrukturarbete, prospektering och annan verksamhet inför återöppnandet av Viscariagruvan, bygger Copperstone en bro över Malmbanan. Bron blir samtidigt en ny infart till Viscariaområdet norrifrån. Den dimensioneras för att klara transporter på upp till 90 ton och beräknas kunna ta emot trafik från och med början av december 2022.

Löpande publicerar vi pressmeddelanden om Copperstones verksamhet. Läs dem här, eller välj att prenumerera på våra utskick..

Den 22:e april publicerade Copperstone sin årsredovisning för 2021.

18 augusti 2022 Delårsrapport Q2 2022
18 november 2022 Delårsrapport Q3 2022
3 mars 2023 Delårsrapport Q4 2022

Den omfattande historiken om Sveriges koppargruvor

Gruvindustrin i Sverige har en historia som sträcker sig över 6000 år tillbaka i tiden. Historiskt är Sveriges mest känt Falu Koppargruva i Dalarna. Falu Koppargruva är källan till pigmentet falurött som mängder av slott, kyrkor och stugor har målats i och som kan ses över hela Sverige. Sverige är fortfarande idag ett av de viktigaste gruvländerna i Europa och har helt klart de största källorna till järnmalm i Europa - LKAB:s gruvor i malmfälten i Kiruna och Gällivare.

sv_SESwedish