Metaller för framtiden

30 mars 2022 lämnade Copperstone in sin miljötillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Via Tillståndsportalen här på hemsidan finns ansökan tillgänglig att läsa.

Ny bro ska förenkla transporter

För att underlätta infrastrukturarbete, prospektering och annan verksamhet inför återöppnandet av Viscariagruvan, bygger Copperstone en bro över Malmbanan. Bron blir samtidigt en ny infart till Viscariaområdet norrifrån. Den dimensioneras för att klara transporter på upp till 90 ton och beräknas kunna ta emot trafik från och med början av december 2022.

Copperstone presenterar delårsrapporten för första kvartalet 2022

En livesänd presentation hölls klockan 10:00 den 18 maj i Infront Direkt Studios lokaler. Rapporten presenterades av VD Anna Tyni och arbetande styrelseordförande Jörgen Olsson. För att se presentationen igen, klicka på videon till höger.

Spela videoklipp

Copperstone Resources lämnar in miljötillståndsansökan för Viscaria-gruvan

Copperstone Resources AB (publ) lämnar in en ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna.

Löpande publicerar vi pressmeddelanden om Copperstones verksamhet. Läs dem här, eller välj att prenumerera på våra utskick..

Den 22:e april publicerade Copperstone sin årsredovisning för 2021.

18 augusti 2022 Delårsrapport Q2 2022
18 november 2022 Delårsrapport Q3 2022
3 mars 2023 Delårsrapport Q4 2022

Den omfattande historiken om Sveriges koppargruvor

Gruvindustrin i Sverige har en historia som sträcker sig över 6000 år tillbaka i tiden. Historiskt är Sveriges mest känt Falu Koppargruva i Dalarna. Falu Koppargruva är källan till pigmentet falurött som mängder av slott, kyrkor och stugor har målats i och som kan ses över hela Sverige. Sverige är fortfarande idag ett av de viktigaste gruvländerna i Europa och har helt klart de största källorna till järnmalm i Europa - LKAB:s gruvor i malmfälten i Kiruna och Gällivare.

sv_SESwedish