COPPERSTONE RESOURCES: PÅBÖRJAR KÄRNBORRNING MOT DJUPET PÅ SVARTLIDEN/EVA

Copperstone Resources (”Copperstone” eller ”Bolaget”) påbörjar idag en kärnborrningskampanj mot djupet på Svartliden/Eva. Bolaget har anlitat Styrud Arctic, som utfört de senaste borrkampanjerna med utmärkt kvalitet. Det första hålet på Svartliden borras nordnordöst (NNE) c:a 800 meter med ett vertikalt stup om cirka 650 meter. Borrningarna förväntas ta c:a en månad varefter kemiska analyser inväntas efter ytterligare en månad. Budgeten för borrkampanjen förväntas uppgå till cirka 7 MSEK vilket inkluderar kärnborrning, arvoden samt kemisk analys. Slutliga resultat av hela borrkampanjen om ca tre hål förväntas under senvåren/försommar.

”Copperstone har under de senaste tre åren genomfört ett stort antal arbeten såsom kärnborrningar, karteringar, databassammanställningar om 260 hål på Copperstoneprojektet, varav 56 hål på Svartliden, studier och datoranimeringar i form av en 3D-modell. Allt i syfte att bygga upp största möjliga kunskap kring Svartlidenförekomsten och därmed maximera sannolikheten att upptäcka en storskalig koppar-guld porfyrmineralisering.”, säger Copperstones VD Per Storm i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 februari 2017 kl 0850 CET.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

 

sv_SESwedish