CORRECTION: Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan.

Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession avseende järnmalms-förekomsterna i Blötbergsfältet, Ludvika, har beviljats av Bergsstaten. Beslutet är ett led i Nordic Iron Ores förberedelsearbete för att återuppta järnmalms-produktion i Ludvika Gruvor – Blötberget och Håksberg.

 

Bergsstaten beviljade den 30 augusti 2011 Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen avseende järnmalmsförekomsterna i Blötbergsfältet i Ludvika kommun. Bearbetningskoncessionen innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av järn, sällsynta jordartsmetaller samt apatit i 25 år med möjlighet till förlängning.

 

– Detta är ett mycket glädjande beskedoch en historisk händelse i Västerbergslagen eftersom det är ett viktigt steg i processen att återuppta järnmalmsproduktion i Blötberget. Vår ambition är att möta en kraftigt ökande global efterfrågan på höganrikad järnmalm genom att väcka Ludvika gruvor till liv, säger Christer Lindqvist, VD i Nordic Iron Ore AB.

 

Blötbergsgruvan består av fem mineraliseringar om totalt 25,3 Mt, bestående av 14,6 Mt indikerade och 10,7 Mt antagna mineraltillgångar med en genomsnittlig järnhalt om 42,6 %. Mineraliseringarna är fördelade på:

 

  • Kalvgruvan, en apatitrik magnetit
  • Flygruvan, en apatitrik hematit med mindre innehåll av magnetit
  • Hugget- och Betstagruvorna, apatitrika magnetit-hematit. 
  • Ågruvestråket, smal magnetit av rik impregnationstyp, samt
  • Sandellmalmen, en apatitrik magnetit.

För mer information, se www.nordicironore.se.

 

Frågor besvaras av:

Tf VD Harald Meinhardt, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 299 69 68

Christer Lindqvist ordförande Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070-591 04 83

                  

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 46 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar och är en stor ägare i Nordic Iron Ore AB.

 

 


 

sv_SESwedish