Goda resultat från sommarens borrprogram i Håkansboda.

Under sommaren har Kopparberg Mineral AB genomfört ett kärnborrningsprogram om 2 100 m i anslutning till Håkansbodagruvan, belägen inom Håkansbodafältet. Under hösten har borrningarna utvärderats och de erhållna resultaten indikerar ytterligare mineraliseringar närmare dagen än förväntat, belägna mellan de äldre brytningsrummen. Bästa sektionen påträffades i hål 11D0006 på 8,3 m med 3,9 % koppar och 0,5 g/t guld, inklusive en sektion på 4,1 m med 6,2 % koppar och 0,8 g/t guld. Bredden på sektionerna motsvarar en beräknad bredd av mineraliseringen om cirka 4,8 m respektive 2,5 m.

De bästa borrsektionerna är:

Hål Djup Längd på sektion Beräknad bredd Koppar % Guld g/t
11D0003: 231,0-234,5m 3,5 m 2,8 m 1,1 0,1
  244,6-247,5m 2,9 m 2,1 m 1,2 0,2
  273,2-276,2m 3,0 m 2,1 m 1,0  
11D0006: 193,0-201,3m 8,3 m 4,8 m 3,9 0,5
inkl. 193,0-197,1m 4,1 m 2,5 m 6,2 0,8
  224,9-229,2m 4,3 m 2,5 m 2,3 0,6
11D0010: 257,0-261,3m 4,3 m 2,6 m 1,1 0,3

 

Se tabell 2 i bifogade pdf-fil för en sammanställning av borresultaten i mer detalj samt karta över området.

Fram till 31 augusti 2011 borrades åtta hål (2 100 m) inom de av Bolaget kontrollerade undersökningstillstånden i Håkansbodafältet. Programmet avslutades tidigare än planerat eftersom tidigare okända mineraliserade zoner med höga kopparhalter påträffades närmare dagsytan.

Analysresultaten (kemiska analyser genomförda av ALS Scandinavia AB) pekar på att det också finns mineraliseringar med goda kopparhalter i tidigare kända, men inte utbrutna, mineraliseringar. Borrningarna kompletterar och verifierar i stora drag de historiska uppskattningarna och Bolaget kommer nu att inrikta arbetet mot att i första hand genomföra en mineraltillgångsberäkning enligt den kanadensiska standarden NI 43-101 samt att i samband med detta besluta om ytterligare borrkampanjer.

Håkansbodafältet, ett av Bolagets högst prioriterade projekt, ligger drygt 20 km norr om Lindesberg. Det har en lång historik med gruvor som har varit i drift under flera kortare och längre perioder ända sedan 1400-talet.

”Vi är mycket glada för de goda resultaten från sommarens borrkampanj. Speciellt med de nya, ytnära, mineraliseringar som påträffats och som kompletterar de tidigare kända. Vi bedömer även att det finns goda möjligheter att utöka mineraltillgången ytterligare genom fortsatta undersökningar. I dagsläget är det endast en mindre del av det omfattande Håkansbodafältet som vi nu undersökt” säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm i en kommentar.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm VD

Mobil: +46 (0)70 594 90 24

Email: per.storm@kopparbergmineral.se

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 45 undersökningstillstånd om cirka 28 000 hektar och är en stor ägare i Nordic Iron Ore AB.

 

 

sv_SESwedish