Informationsmemorandum publicerat

Danderyd 14 juni 2019

Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) offentliggör härmed informationsmemorandum avseende företrädesemissionen, bifogat detta meddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Michael Mattsson, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones webbplats, www.copperstone.se

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons ombud, 22:30 CEST den 14 juni 2019.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett publikt företag som är föremål för handel med ticker COPP B på NASDAQ First North (Stockholm). Certifierad rådgivare är Augment Partners AB, info@augment.se, 08-505 65 172. Bolaget är inriktat på prospektering av bas- och ädelmetall i närheten av de internationellt erkända gruvområdena Kiruna och Skelleftefältet i norra Sverige. Dessutom äger Bolaget tillstånd i gruvregionen Bergslagen, i centrala Sverige.

Attachments

sv_SESwedish