Kommuniké från extra bolagsstämma i intressebolaget Nordic Iron Ore AB

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB höll den 21 september 2011 extra bolagsstämma för att fatta beslut om styrelsens sammansättning. Det beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska uppgå till sju personer utan suppleanter.

Genom nyval utsågs Ulf Adelsohn till ordinarie ledamot och tillika styrelseordförande samt Kopparberg Mineral AB:s tillträdande VD Per Storm till ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade den extra bolagsstämman att genom omval utse Anders Bengtsson, Jonas Bengtsson, Thomas Jansson, Christer Lindqvist och Lars-Göran Ohlsson till ordinarie styrelseledamöter.

Kort fakta om nyvalda styrelseledamöter:

Ulf Adelsohn är bl.a. styrelseledamot i Exportrådet och Offentliga Hus AB. Han har tidigare varit styrelseordförande i SJ, Kommunikationsminister, Landshövding i Stockholms Län samt partiledare för Moderata Samlingspartiet.

Per Storm, som tillträder posten som VD i Kopparberg Mineral AB den 1 oktober 2011, har tidigare varit VD för Raw Materials Group AB, ett internationellt konsultföretag inom strategisk rådgivning till verksamheter inom mineral- och gruvnäring.

För ytterligare information kontakta:

Harald Meinhardt, tf VD
Mobil: +46 70 299 69 68
E-post:
harald.meinhardt@kopparbergmineral.se

Christer C. Lindqvist, Styrelseordförande

Mobil: +46 70 5910483

Email: christer.lindqvist@nordicironore.se

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 46 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar och är en stor ägare i Nordic Iron Ore AB.  

 

sv_SESwedish