Lån till intressebolaget Nordic Iron Ore AB.

Huvudägarna Kopparberg Mineral AB och Bengtssons Tidnings AB har gemensamt och med samma andel tecknat avtal med Nordic Iron Ore AB beträffande kortfristigt lån på totalt 8 miljoner kronor. Avsikten är att kortsiktigt säkerställa finansieringen av Nordic Iron Ore AB fram till den planerade ägarspridning och marknadsnotering av bolagets aktie som förskjuts till nästa år på grund av rådande situation på de finansiella marknaderna.

 

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm VD

Mobil: +46 (0)70 594 90 24

Email: per.storm@kopparbergmineral.se

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 45 undersökningstillstånd om cirka 28 000 hektar och är en stor ägare i Nordic Iron Ore AB.

 

sv_SESwedish