Ulf Adelsohn ny styrelseordförande i Nordic Iron Ore AB

Ulf Adelsohn har accepterat att från och med juli ingå i Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB:s rådgivande grupp och att vid den planerade extra stämman i september i år tillträda som dess styrelseordförande.

Ulf Adelsohn har, som bekant är, mycket lång och gedigen erfarenhet från svensk riks- och regionalpolitik samt från ledande positioner inom svenskt näringsliv, bland annat som styrelseordförande för Statens Järnvägar.

”Järnmalmsprojekt är till mycket stor del en fråga om logistik och finansiering. Genom att Ulf Adelsohn, med sin breda erfarenhet och sitt omfattande nätverk, kommer in som styrelseordförande förstärks Nordic Iron Ore AB:s kompetens väsentligt, vilket är betydelsefullt för det fortsatta arbetet med att återuppta gruvdriften i bolagets järnförekomster runt Ludvika”, säger Christer Lindqvist, verkställande direktör i Nordic Iron Ore AB.

För ytterligare information kontakta:

Harald Meinhardt, tf VD
Tfn: 070-299 69 68
E-post: harald.meinhardt@kopparbergmineral.se

Christer Lindqvist, ordförande

Tfn: 070-591 04 83

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 47 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar och är en stor ägare i Nordic Iron Ore AB.  

sv_SESwedish