Ett stort kliv mot att återöppna Viscaria

Dela:

29 juni 2023 kom besked om detaljerad tidplan för miljötillståndsansökan från Mark- och miljödomstolen. Samma dag kom bergstatens bekräftelse gällande Copperstones ansökan om markanvisning för Viscariagruvan.

Markanvisningen innebär att bergmästaren anvisar den mark som får användas för gruvverksamheten. Den fastställer också vilken ersättning som ska gå till berörda markägare och rättighetsinnehavare för den anvisade marken.

─ Efter kungörelsen i maj innebär de här beskeden att vi tar ett stort kliv mot att återöppna av Viscariagruvan. Att markanvisningsbeslutet kom nu i början av sommaren innebär att vi kan fortsätta hålla ett högt tempo i planeringsarbetet. Efter skriftväxlingen, som har preliminärt slutdatum 30 augusti, är siktet inställt på två stora händelser i miljötillståndsprocessen: synen och därefter huvudförhandlingarna, som enligt plan sker i februari 2024, säger Copperstones Miljöchef Peter Wihlborg. 

Kommentarer

0 kommentarer

Kommentera: Ett stort kliv mot att återöppna Viscaria