Copperstone Resources AB: uppdatering av arbeten på Copperstoneprojektet

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB: uppdatering av arbeten på Copperstoneprojektet

Copperstone Resources publicerar en uppdatering av arbeten utförda på
Copperstoneprojektet fram till mitten av oktober 2015. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande är granskat och godkänt av Bolagets kvalificerade
person.