Copperstone Resources förbereder listbyte till Nasdaq Stockholm

Copperstone Resources AB (publ) meddelar idag att bolaget har inlett förberedelserna för att ansöka om en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Ambitionen är att ett listbyte ska kunna ske omkring årsskiftet.

”Copperstone fortsätter att göra stora framsteg i arbetet för att återöppna Viscaria koppargruva i Kiruna och kommer att vara väl positionerat för att möta den ökande globala efterfrågan på ansvarsfullt och lokalt producerad koppar. Ett byte till huvudlistan ökar möjligheterna för institutionella investerare att investera i vår aktie, skapar förutsättningar för förbättrad likviditet och bidrar dessutom till en ökad genomlysning av vår verksamhet”, säger Jörgen Olsson, styrelseordförande för Copperstone Resources.

Copperstone arbetar för att återstarta Viscaria koppargruva i Kiruna. Som tidigare meddelats beräknas finansieringen av återstarten utgöras av 60 procent skuld och 40 procent nytt eget kapital och uppgå till 4,5 – 5 miljarder kronor.

Copperstones aktie handlas idag på Nasdaq First North Growth Market. Listbytet till Nasdaq Stockholm avses ske utan emissionserbjudande eller försäljning av bolagets aktier.