Copperstone Resources publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida: www.copperstone.se.

Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.

28 april 2016

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-04-28.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.