Copperstone Resources söker inofficiell handel i Nordic Iron Ore AB

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources söker inofficiell handel i Nordic Iron Ore AB

Copperstone Resources verkar för att en inofficiell handel möjliggörs för
aktieägare i Nordic Iron Ore AB (”NIO”). Detta som en service till aktieägare
som erhållit utdelning av aktier i NIO från Bolaget. 

Bakgrunden är att Copperstone Resources är grundare av NIO och aktivt medverkat
till NIOs utveckling och önskar på detta vis ytterligare underlätta medverkan
för mindre och nytillkommande investerare i den pågående emissionen i NIO.
Målsättningen är att en handel på beQuoteds inofficiella lista ska kunna
påbörjas den 7 januari 2016. Mer information om handeln kommer att lämnas under
december. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.