Copperstone uppdaterar kring miljötillståndsansökan för Viscariagruvan

Copperstone Resources AB (publ) har erhållit ett kompletteringsföreläggande från Mark- och miljödomstolen (MMD) avseende bolagets ansökan om miljötillstånd för återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Copperstone bedömer inte de efterfrågade kompletteringarna som tidskrävande. Bolaget avser att skicka in kompletteringarna inom kort, vilket bör ge MMD förutsättningar för en skyndsam handläggning av ärendet med en möjlig kungörelse snarast därefter.

”Processen går nu framåt och vi bedömer inte de efterfrågade kompletteringarna som tidskrävande. Det rör sig om vissa klarlägganden kring produktionsvillkoren, logistik samt anpassning till den så kallade Sevesolagstiftningen. Inga fältundersökningar eller resurskrävande modelleringar bedöms i dagsläget nödvändiga för att svara på dessa kompletteringar. MMD har även meddelat att det kan komma ett par ytterligare kompletteringar i närtid, exempelvis inom artskydd. Det är sammanfattningsvis bra att myndigheten har en ny rådman på plats som driver processen framåt”, säger Copperstones VD Henrik Ager i en kommentar.

Bakgrund
Den 30 mars 2022 lämnade Copperstone Resources AB (publ) in ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Därefter har Copperstone erhållit kompletteringsbegäran från en rad remissinstanser, vilka bolaget svarade på den 7:e oktober 2022. Den 29 december 2022 kommunicerade bolaget att en kungörelse av ansökan inte skulle ske före 2022 års utgång till följd av hög arbetsbelastning hos handläggande myndighet.

För mer information, vänligen kontakta
VD och koncernchef Henrik Ager, henrik.ager@copperstone.se eller info@copperstone.se.

OM COPPERSTONE RESOURCES
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar nu upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt, producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av experter ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är Bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.