Mark- och miljödomstolen meddelar datum för huvudförhandling

Mark- och miljödomstolen (MMD) vid Umeå tingsrätt har idag kallat till huvudförhandling angående Copperstones ansökan om miljötillstånd för den planerade gruvverksamheten vid Viscaria koppargruva. Huvudförhandlingen beräknas starta den 30 januari 2024 och som längst pågå till och med den 21 februari 2024.

”Vi är mycket glada över att huvudförhandlingen kommer att hållas under februari, det ligger helt i linje med vår kommunicerade tidplan. När domstolen avgjort målet, vilket brukar ske inom cirka två månader, kommer vi att kunna öka takten i vårt arbete för att återöppna Viscaria”, säger Jörgen Olsson, vd för Copperstone.

Copperstones handlingar i ärendet publiceras på bolagets hemsida under fliken Tillståndsportalen https://copperstone.se/tillstandsportal/miljoansokan/