Möt Copperstones nya VD Henrik Ager

19 december 2022 började Henrik Ager i sin position som VD och Koncernchef för Copperstone Resources. För Henrik innebär det nya kollegor, nytt bolag och huvudkontor i en ny landsända. Men om Henrik är ny på jobbet så är gruvbranschen honom desto mer välbekant.

─ Efter 20 år i gruvbranschen ser jag fram emot att kombinera mina egna erfarenheter med expertisen i Copperstones team. Jag har haft förmånen att se många gruvbolag i världen, både i rollen som affärsområdeschef på Sandvik Mining and Rock Solutions och som gruvfokuserad partner på McKinsey. Men varje verksamhet är unik. På Copperstone har vi en kombination av kompetenser som ger oss fantastiska möjligheter. Vi ska bygga en gruva i världsklass tillsammans, säger Henrik Ager. 

En tid innan den första officiella arbetsdagen började Henrik bekanta sig med Copperstones verksamhet. Väl på plats hade han hunnit träffa flera personer i organisationen och skapat sig en tydlig bild av bolagets arbete framöver. 

─ Vi har en väldigt spännande och rolig fas av gruvplaneringen framför oss. Bland annat ser jag fram emot att designa den nya gruvan, som ska byggas ut i den befintliga men nedlagda gruvmiljön i Viscaria. Vi ska införa lösningar som gör Viscaria till en av världens kopparproducenter med lägst miljö- och klimatavtryck. Och så är det helt avgörande för Copperstones framgång att vi fortsätter bygga en organisation av gruvexperter; att vi lyckas vara en attraktiv arbetsgivare och samhällsaktör i Kiruna, fortsätter Henrik.  

I direkt närtid handlar Henriks och Copperstones arbete om förberedelserna inför beskedet i bolagets ansökan om miljötillstånd som lämnades in i mars 2022. Med ett positivt besked går planeringen in i nästa fas; att starta upp en fullskalig produktionsverksamhet.

─ Faktum är ju att Copperstone ska bedriva gruvverksamhet i Sverige som har en väldigt tydlig och – sett ur ett internationellt perspektiv – sträng miljölagstiftning. Inom de ramarna arbetar vi för att ligga i framkant vad gäller teknologin vi använder i gruvdrift och logistik, bland annat för att nå målet om att vår verksamhet ska ha en minimal påverkan på närmiljön.  

När Henrik talar om Copperstones roll i samhället beskriver han en bransch som är en viktig del av lösningen på världens utmaningar.

─ Vi kommer att bryta koppar, som spelar en nyckelroll i samhällets gröna omställning. På det hela taget har Copperstone ett viktigt uppdrag, både i sin kärnverksamhet och genom att bidra till att nya, mer hållbara teknologiska lösningar börjar användas inom gruvindustrin, avslutar Henrik.

Läs mer om Henrik Agers erfarenhet och bakgrund i det här pressmeddelandet.