INTRESSENTDIALOG OCH OMVÄRLDSANALYS

Copperstone vill driva ett trovärdigt och genuint hållbarhetsarbete som utgår ifrån välgrundad kunskap och data. Som ett steg i datainsamlingen har Copperstone tagit fram en bottom-up modell för att identifiera och kvantifiera gruvans framtida koldioxidutsläpp.

Modellens beräkningar visar att Viscaria har möjlighet att bli en av gruvorna med lägst utsläppsnivåer i världen, under förutsättning att gruvdriften använder högteknologiska fordon och fossilfria energikällor. Beräkningsmodellen inkluderar Scope 1 och 2, vilka redovisar direkta utsläpp från produktion (Scope 1) och indirekta utsläpp från verksamheten, såsom ventilation och elförbrukning (Scope 2). Baserat på de här beräkningarna har Copperstone en bra grund och goda utsikter att kunna ingå i de fem procent av världens gruvor som är mest koldioxideffektiva.

"Copperstone har en bra grund och goda utsikter att kunna ingå i de fem procent av världens gruvor som är mest koldioxideffektiva."


Copperstone för även en aktiv dialog om hållbarhetsarbetet med externa och interna intressenter. Genom dialogen kan Copperstone skapa en tydligare bild av vilka hållbarhetsområden intressenterna uppfattar som väsentliga för Copperstone att arbeta med. Dialogen blir dessutom till hjälp i Copperstones fortsatta strategiarbete och målformuleringar. I årsredovisningen för 2021 planerar Copperstone att presentera en integrerad hållbarhetsrapport.

Under 2021 gjorde vi en extern analys. Målet var att öka förståelsen för det globala och lokala sammanhang som Copperstone befinner sig i. Här ingick goda exempel från branschen och hur de väljer att arbeta med hållbarhet. Genom analysen har vi skapat en bild av marknadens förväntningar, regelverk och framtida lagkrav. Genom våra sju utvalda fokusområden kan vi arbeta för att möta förväntningarna på ett smart och effektivt sätt.

sv_SESwedish