Viscaria kopparprojekt

Viscaria koppargruva ligger cirka 1 200 km norr om den svenska huvudstaden Stockholm i Kiruna-regionen, som betraktas vara en gruvregion i världsklass. Viscaria området ligger cirka 5 km väster ut om Kiruna. Det ligger nära större infrastruktur, inklusive motorvägen E10, järnvägen Luleå-Kiruna-Narvik och det etablerade vattenkraftsnätet.

Historiskt sett har Viscaria området producerat 12,5 Mton kopparmalm vid 2,3 procent kopparhalt och har stor potential att bli en producerande gruva igen.

Kiruna är hem till världens största underjordiska järnmalmsgruva Kirunavaara som drivs av LKAB (ägs av den svenska regeringen). Kirunavaara har varit i produktion sedan 1899 och har redan producerat mer än en miljard ton magnetit.

Mineraltillgångar

Viscaria projektet är uppdelat i tre olika zoner: Zon A, Zon B, och Zon D. Zon A är en kopparrik fyndighet med mindre koncentrationer av zink och guld som utvunnits av Outokumpu OYJ mellan 1983 och 1997. Utvecklingen bestod av underjordisk gruvdrift med hjälp av sub-level stoping metoder. Totalt 12,5 Mton kopparmalm med en genomsnittlig utspäddhetsgrad på 2,3% koppar producerades under denna tid. A zonens mineraliseringstyp har tolkats som en Vulkanogen Massiv Sulfid, (VMS) sammansättning.

B-zonen tolkas som att vara en andra lins av mineraliseringen av A-zonen. Mindre material var utvunnet från en nivå av B-zon under Outokumpu-perioden med åtkomst via en utvecklingsenhet från A-zonens underjordiska utveckling.

D-zonen är en koppar och järnmalmsresurs och även om den ligger direkt i anslutning till A-zonen och B-zonen har den en annan mineraliseringstyp. Det har tidigare tolkats som ett IOCG-system eller ett VMS-system. D-zonen har aldrig brutits.

Se tabell nedan för uppskattning av Viscarias mineraltillgångar, enligt det etablerade regelverket PERC 2017.

sv_SESwedish