Samråd om Copperstones miljötillstånd för Viscaria

Välkommen till vår samrådsportal för miljötillstånd, inför den planerade återstarten av Viscaria koppargruva. Här hittar du handlingar som hör till samrådet för ansökan, och samrådets digitala mötesplats.

Copperstone har gått vidare till nästa skede av miljötillståndsansökan och den aktuella samrådsperioden är avslutad. I mars 2022 skickas ansökan till Mark- och miljödomstolen. I underlaget ingår bland annat de yttranden som lämnats i samband med Copperstones samråd. Under hela miljötillståndsprocessen har samrådsportalen varit öppen för att ge bästa möjliga information till sakägare och allmänhet. 

För att ta del av dokumentation från samråden är du välkommen att följa länkarna under fliken Samrådstillfällen, eller gå till fliken Dokument för  videoinspelningar och annan dokumentation. 

Kontakta oss med miljö- och samrådsfrågor

Fel: Kontaktformulär hittades inte.