Perioden för yttrande på samrådsunderlag avslutas

Nu har tiden för yttranden på samrådsunderlaget angående återstart av Viscariagruvan gått ut. Copperstone vill tacka alla som varit delaktiga och tagit sig tid att lämna synpunkter på den planerade verksamheten.

Dela:

Vi har fått in många bra synvinklar och är säkra på att kunna skapa en bra ansökan utifrån synpunkter från myndigheter, sakägare, organisationer och allmänheten.

De synpunkter som inkommit under samrådet kommer beaktas och tas med i det fortsatta arbetet med ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Alla synpunkter kommer att sammanställas i en redogörelse där det ska framgå hur olika frågor som kommit upp under samråden hanterats i arbetet med ansökningshandlingarna. Samrådsredogörelsen kommer att bifogas i kommande ansökan.

Många av oss tar nu semester och laddar om för det fortsätta arbetet i höst. Men arbetet med Viscariagruvan fortsätter och det kommer under sommaren utredas kring djurliv, natur och vatten. Håll utkik på vår samrådsportal för fler uppdateringar.

Glad sommar från oss på Copperstone!

Kommentarer

0 kommentarer

Kommentera: Perioden för yttrande på samrådsunderlag avslutas