Mark- och miljödomstolen håller syn vid Viscaria 29 september

Mark- och miljödomstolen (MMD) vid Umeå tingsrätt kommer att hålla så kallad syn vid Viscaria koppargruva fredagen den 29 september 2023. Synen är en del av processen för miljötillståndsansökan för den planerade gruvverksamheten.

”Vi hoppas att synen kommer att ge berörda parter ett gediget underlag inför den fortsatta prövningen och kommande huvudförhandling. Det här är en del av domstolsprocessen och besöket leds av domstolen”, säger Jörgen Olsson, vd för Copperstone.

Vid synen ges domstolen, myndigheter och berörda parter möjlighet att besöka Copperstones planerade gruvområde i Kiruna för att på plats se hur bolagets planer kommer att gestalta sig. Nästa formella steg i miljötillståndsansökan är huvudförhandlingen som är planerad att hållas i februari 2024. Synen hålls normalt i samband med huvudförhandlingen, men för att säkerställa att området är snöfritt hålls synen redan nu. Efter huvudförhandlingen, som väntas pågå under tre-fyra veckor, kommer domstolen att avgöra målet.

För journalister på plats erbjuds pressträff med miljöchef, hållbarhetschef och vd direkt efter avslutad syn, omkring kl. 16.30. Det finns också möjlighet att delta via länk. Anmäl intresse för detta till presskontakt daniel.kangas@copperstone.se.

Copperstones handlingar i ärendet publiceras på bolagets hemsida under fliken Tillståndsportalen https://copperstone.se/tillstandsportal/miljoansokan/