Världsmarknaden

Världens kopparproduktion genererar 20 miljoner ton per år. Chile är största producent och står för 28 procent av marknaden. De senaste 50 åren har kopparanvändningen tredubblats, vilket lett till en ökande obalans mellan utbud och efterfrågan.

Till stor del beror ökningen på elektrifieringen och ett behov av närproducerad koppar när bolag ställer striktare krav på sina värdekedjor för att minska miljö- och samhällspåverkan. I Europa väntas gapet mellan tillgång och efterfrågan vara 1- 4 miljoner ton koppar år 2030. Idag produceras 5 procent av världens koppar i Europa medan efterfrågan ligger på 16 procent.

Intresset för prospektering är nära knutet till metallpriserna på världsmarknaden. Guld, koppar och järnmalm är de tre helt dominerande metallerna och står tillsammans för cirka två tredjedelar av det totala värdet av alla metaller som produceras.

Kraven på närproducerade råvaror ökar

16
5

Europa står för 16 % av den globala efterfrågan på koppar men genererar bara 5 % av världens kopparproduktion från gruvor.

Koppar leder elektricitet och värme mycket bra vilket gör metallen till en nödvändig råvara i moderna ekonomier och i uppbyggnaden av samhällen.