Ett viktigt bidrag i kopparförsörjningen

Copperstone Resources skalar upp mot att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Copperstones mål är att bli en av världens mest hållbara kopparproducenter.

Framtidssäkrad gruvdrift

Gruvdrift påverkar miljön. Genom vattenrening, modern gruvteknik, energisnål infrastruktur och återskapande av habitat ska Copperstone kompensera och återställa miljön efter Viscarias verksamhet.

Play icon

93 miljoner ton

När Viscariagruvan lades ned 1997 var tre miljoner ton kopparförande berg kartlagt. Idag, 25 år och hundratals borrhål senare, är siffran 93 miljoner ton – och prospekteringarna fortsätter.

Copperstones årsredovisning 2022
Ladda ner den som PDF

Snabbt växande efterfrågan, snabbt växande marknad.

Ökande kopparbehov sätter
Viscaria på världskartan

Med sin beräknade årliga produktion på 30 000 ton kommer Viscaria att bli Sveriges näst största kopparproducent och få en betydande roll på den europeiska marknaden.

En återstart med drömläge

År 2025 blir en viktig milstolpe i Copperstones historia. Då är vår målsättning att Viscaria åter ska vara i full gruvproduktion. Vägen dit är kantad av viktiga tillståndsbeslut.

Med transparens som ledstjärna

I mars 2022 lämnade Copperstone Resources in sin ansökan om miljötillstånd för återöppnande av Viscariagruvan. Under ansökningsprocessen vill vi ha en så transparent dialog som möjligt med våra intressenter.

360-plattform Viscaria

På den här plattformen har vi samlat information om hur området vid Viscaria ser ut idag och hur närmiljön kommer att påverkas av den framtida gruvverksamheten. Välkommen på en visuell rundtur!

Till 360-plattformen

Vår viktiga närmiljö

Utan samhället ingen gruva. För Copperstone är samverkan med vår omvärld avgörande för framgången i vår framtida gruvdrift.

Copperstone och omvärlden

Filmer om Copperstone

Vd Henrik Ager om Copperstone, Viscariagruvan och samhället

2023-05-17

Copperstone pilottestar ny teknisk lösning för vattenrening

2022-12-10

Viscaria då och nu

2022-12-02

Copperstones ordförande Jörgen Olsson om kopparmarknaden och gruvbrytning i Viscaria

2022-05-19

19 december 2022 tillträdde Copperstones nya VD och Koncernchef Henrik Ager. Här berättar han om sin bakgrund och den nya rollen på Copperstone.

Möt Copperstones nya VD

1.28 SEK

Senaste aktiepris

0.95 %

Aktieutveckling idag

Finansiell kalender

30 aug

2023-08-30

Kvartalsrapport Q2 2023

17 nov

2023-11-17

Kvartalsrapport Q3 2023

01 mar

2024-03-01

Bokslutskommuniké 2023