Samråd om Copperstones miljötillstånd för Viscaria

Välkommen till vår samrådsportal för miljötillstånd, inför den planerade återstarten av Viscaria koppargruva. Här finns handlingarna som hör till samrådet för ansökan, och samrådets digitala mötesplats.

Copperstone har gått vidare till nästa skede av miljötillståndsansökan och den aktuella samrådsperioden är avslutad. I mars 2022 skickades ansökan till Mark- och miljödomstolen. I underlaget ingår bland annat de yttranden som lämnats i samband med Copperstones samråd. Under hela miljötillståndsprocessen har samrådsportalen varit öppen för att ge bästa möjliga information till sakägare och allmänhet. 

Välkommen till sidorna Dokumentarkiv och Videos för att ta del av ytterligare dokumentation från samråden och miljötillståndsprocessen. 

Kontakta oss med miljö- och samrådsfrågor