Bolagsstyrning

Styrelse

Copperstones styrelse utses av bolagets ägare och ansvarar för att bolagets organisation och förvaltning tillvaratar aktieägarnas intressen på bästa sätt. Styrelsens arbete regleras i en arbetsordning som fastställs årligen.

Per Colleen, Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2022 och styrelseordförande sedan 2023.

Född: 1969

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Per har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Han har mångårig erfarenhet från finansbranschen bland annat som tidigare aktiechef på AP4 mellan 2013–2021, SEB Investment Management mellan 2011–2013 och DnBNor mellan 2008–2011.

Andra pågående uppdrag: Per är verkställande direktör i TomEnterprise AB som i sin tur innehar aktier i Copperstone

Innehav i Copperstone Resources: Aktier: 3 000 000 Copperstone aktier via bolag. Teckningsoptioner: –

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men ej oberoende i förhållande Bolagets större aktieägare.

Markus Petäjäniemi, Vice styrelseordförande och styrelseledamot

Vice styrelseordförande sedan 2021

Född: 1959

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Markus Petäjäniemi har över 15 års erfarenhet från olika chefspositioner inom LKAB samt suttit i koncernledningen i LKAB fram till i mars 2021. Hans senaste chefsroll inom LKAB var som Senior Vice President Market & Technology och var därmed ansvarig för försäljning och marknadsföring av LKAB järnmalmsprodukter samt FoU, med fokus på utveckling och innovation för att skapa LKABs framtida hållbara energi- och produktionssystem. Markus har varit styrelseordförande i LKAB Malmtrafik AB och LKAB Norge AS, båda ägt till 100% av LKAB, samt styrelseledamot i Hybrit Development AB och MEFOR.

Andra pågående uppdrag: Markus är styrelseledamot och ordförande i Last & Terräng Häggroths Traktor Aktiebolag samt Kiruna Cargo AB. Utöver det är han styrelseledamot i Impulseradar Sweden AB och styrelsesuppleant i Lemape AB.

Innehav i Copperstone Resources: Aktier: 225 000 aktier. Teckningsoptioner: 1 250 000 (2021/2024:2) och 750 000 (2022/2025:2) genom Lemape AB

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande Bolagets större aktieägare.

Jörgen Olsson, styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1961

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jörgen Olsson har en Bachelor of Science i Business and Economics från Luleå universitet. Jörgen har en omfattande meritlista när det kommer till att bygga företagskultur, finansiering och lönsam tillväxt, till exempel som tidigare ordförande och VD för Hoist Finance som har cirka 1 700 anställda.

Andra pågående uppdrag: Jörgen är ledamot och ordförande i Kiruna Växer ekonomisk förening, styrelseledamot i Deciso AB och styrelsesuppleant i JOHECO AB.

Innehav i Copperstone Resources:
Aktier:
71 000 000 (genom JOHECO AB) samt 1 700 944 (privat innehav).
Teckningsoptioner: 3 000 000 (2021/2024:2), 5 000 000 (2022/2025:2) och 2 500 000 (2023/2027:2)

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och ej oberoende i förhållande Bolagets större aktieägare

Jane Lundgren Ericsson, Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1965

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jane Lundgren Ericsson har en juristexamen från Stockholms universitet och en LL.M. från Londons universitet. Jane har mer än 20 års erfarenhet från finans- och kapitalmarknaden och från ledande positioner inom AB Svensk Exportkredit där hon var del av verkställande ledning 2005–2018.

Andra pågående uppdrag: Jane har varit styrelsledamot i SBAB Bank sedan 2013. Hon är även styrelseledamot i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ),  Miskatonic Ventures Aktiebolag, Ineytt AB, Bokio AB och Visma Financial Solutions, samt VD för Flex Applications AB.

Innehav i Copperstone Resources:
Aktier: 1 417 454
Teckningsoptioner:
2 000 000 (2021/2024:2) och 2 000 000 (2022/2025:2)

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande Bolagets större aktieägare.

Sven-Erik Bucht, Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1954

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Sven-Erik Bucht var landsbygdsminister i den svenska regeringen mellan 2014–2019. Riksdagsledamot 2010–2019. Dessförinnan kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Haparanda. Utsedd av regeringen att representera Sverige i Nordiska Gränshinderrådet. Han har tidigare haft positioner som VD, försäljningschef och förvaltningschef.

Andra pågående uppdrag: Sven-Erik är styrelseledamot i Infranord AB och på Pensionsmyndigheten.

Innehav i Copperstone Resources: Aktier: 2 555 035. Teckningsoptioner: 2 000 000 (2021/2024:2)

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande Bolagets större aktieägare.

Lars Seiz, Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1960

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Lars har en Fil.kand. i Finance och Marknadsföring från Uppsala universitet samt vidareutbildning i finansiell teori vid Handelshögskolan Stockholm. Han har över 30 års erfarenhet från den finansiella sektorn med ledande positioner inom bland annat SEB och Andra AP-fonden. Mellan 2008 – 2016 var han styrelsemedlem i Barramundi Asia Pte Ltd. i Singapore. De senaste åren har han också varit med och grundat flera bolag i olika industrier, där han för närvarande agerar som rådgivare i finansiering och corporate affairs.

Andra pågående uppdrag:

Innehav i Copperstone Resources: Aktier: 3 500 000.
Teckningsoptioner: 3 280 000 (2021/2024:2) och
2 000 000 (2022/2025:2)

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande Bolagets större aktieägare.

Ing-Marie Andersson Drugge, Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1962

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ing-Marie har lång erfarenhet inom gruv- och anläggningsindustrin. Ing-Marie är uppvuxen i Malmberget och har en civilingenjörsexamen i metallurgi och materialvetenskap från Luleå universitet. Ing-Marie har tidigare haft ledande positioner på BillerudKorsnäs, Boliden och Outokumpu.

Andra pågående uppdrag: Fabrikschef på Munters, ett globalt ledande företag inom innovativa, energieffektiva och hållbara klimatlösningar för verksamhetskritiska processer där kontroll av temperatur och luftfuktighet är verksamhetskritisk.

Innehav i Copperstone Resources:
Teckningsoptioner: 500 000 (2022/2025:2)

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men ej oberoende i förhållande Bolagets större aktieägare.