Bolagsstyrning

Koncernledning

Jörgen Olsson, vd och koncernchef

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jörgen Olsson har en Bachelor of Science i Business and Economics från Luleå universitet. Jörgen har en omfattande meritlista när det kommer till att bygga företagskultur, finansiering och lönsam tillväxt, till exempel som tidigare ordförande och VD för Hoist Finance som har cirka 1 700 anställda.

Innehav i Copperstone Resources:
Aktier: 71 000 000 (genom JOHECO), samt 1 700 944 (privat innehav).
Teckningsoptioner: 3 000 000 (2021/2024:2), 5 000 000 (2022/2025:2) och 2 500 000 (2023/2027:2)

Anna Tyni, vd Copperstone Viscaria

Utbildning och arbetslivserfarenhet:  Anna Tyni har en utbildning som maskiningenjör från Luleå tekniska universitet, med inriktning mot konstruktion. Hon har över 20 års erfarenhet från ledande positioner inom LKAB i Kiruna, bl.a. som driftchef och ansvarig för uppstart av Leveäniemi-gruvan, produktionschef på LKAB:s anrikningsverk samt produktionschef inom LKAB Berg och Betong och LKAB Minerals. Innan Anna kom till Copperstone arbetade hon som marknadsområdeschef på BDX Företagen i Kiruna.

Innehav i Copperstone Resources:
Aktier: 915 000
Teckningsoptioner: 500 000 (2021/2024:1) och 1 000 000 (2022/2025:1)

Anders Lundkvist, Hållbarhetschef

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Anders är en mycket erfaren gruvmiljöspecialist. Han har varit chef för miljö och energi på branschorganisationen Swedish Mining Association (SveMin), samt miljöchef och chef för energi och klimat på LKAB. Under sin karriär har Anders samlat omfattande kunskap inom frågor som är relaterade till miljötillstånd, markanvändning, kontrakt med intressenters återskapande av gruvor, ekologisk kompensation, samt energi- och klimatrelaterade frågor. Anders har även stor lokal kunskap och personligt engagemang i natur och miljö runt Kiruna.

Innehav i Copperstone Resources:
Aktier: 548 016
Teckningsoptioner: 1 250 000 (2021/2024:1) genom AL Miljökonsult AB

Frida Keskitalo, Ekonomichef

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Frida är född 1979 och är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Hon startade sin karriär på LKAB i Kiruna 2005 och har därefter haft ett antal roller inom LKAB varav ett flertal i ledande positioner. Hon har bland annat arbetat som redovisningsekonom, bokslutsansvarig för LKAB Moderbolag samt verksamhetscontroller inom enheten ”Försäljning & Logistik”. Hon kommer närmast från en roll som Sektionschef drift och underhåll inom LKAB Malmtrafik AB Terminal.

Innehav i Copperstone Resources:
Teckningsoptioner: 900 000 (2022/2026)

Glenn Nilsson, Gruvchef

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Glenn har över 30-års gruverfarenhet från ledande positioner hos Boliden (Aitik och Kevitsa). Innan Glenn kom till Copperstone var han gruvchef hos Kaunis Iron, dessförinnan produktionschef/t f gruvchef inom Boliden Aitik under drygt 10 år. Han har även arbetat inom LKAB entreprenad, samt med tunnel-, väg- och bergsprojekt för Vattenfall. Glenn har omfattande lokal kunskap och ett stort nätverk inom och utanför gruvindustrin.

Innehav i Copperstone Resources:
Aktier: 90 000
Teckningsoptioner: 1 250 000 (2021/2024:1)

Michael Mattsson, Affärsutvecklingschef

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Michael är från Haparanda, Norrbotten och har en MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Michael har stor erfarenhet av företagsöverlåtelse (M&A), IPO, nyemissioner och kapitalförvaltning från Enskilda Securities, Blackstone (New York) och Kaupthing.

Innehav i Copperstone Resources:
Aktier: 22 669 120.
Teckningsoptioner: 3 250 000 (2021/2024:1) och 381 130 (2022/2025:2)

Emma Mäkitaavola, Projektchef

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Emma är utbildad civilingenjör vid Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet. Tidigare har hon bland annat arbetat som chef inom Ericsson i Sverige och Kina, varefter hon flyttade till Norrbotten. De senaste 10 åren har hon arbetat i gruvindustrin, både i produktion, som underhållschef för ett anrikningsverk och som entreprenör i olika roller och branscher. Senast kommer Emma från rollen som affärsområdeschef för ett av Norrbottens största mekanik- & svetsföretag.

Innehav i Copperstone Resources:
Aktier: 7 480.
Teckningsoptioner:  500 000 (2021/2024:1) och 400 000 (2022/2025:1)

Karin Lindgren, Geologichef

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Karin har en teknologie kandidatexamen med huvudområde naturresursteknik från Luleå Tekniska Universitet. Karin har omfattande erfarenhet inom prospektering från flertalet roller under cirka tio år på gruvbolaget LKAB, senast som sektionschef för prospekteringsavdelningen.

Innehav i Copperstone Resources:
Teckningsoptioner: 700 000 (2022/2026)