Bolagsstyrning

Koncernledning

Jörgen Olsson, vd och koncernchef sedan 2023

Vd och koncernchef sedan 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jörgen Olsson har en Bachelor of Science i Business and Economics från Luleå universitet. Jörgen har en omfattande meritlista när det kommer till att bygga företagskultur, finansiering och lönsam tillväxt, till exempel som tidigare ordförande och VD för Hoist Finance som har cirka 1 700 anställda. Jörgen var arbetande styrelseordförande för Copperstone 2020-2023.

Innehav i Copperstone Resources:
Aktier: 3 543 673 (genom JOHECO AB), samt 15 048 aktier (privat innehav).
Teckningsoptioner: 3 000 000 (2021/2024:2), 5 000 000 (2022/2025:2) och 2 500 000 (2023/2027:2)

Anna Tyni, vice vd Copperstone

Vice vd sedan 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet:  Anna Tyni har en utbildning som maskiningenjör från Luleå tekniska universitet, med inriktning mot konstruktion. Hon har över 20 års erfarenhet från ledande positioner inom LKAB i Kiruna, bl.a. som driftchef och ansvarig för uppstart av Leveäniemi-gruvan, produktionschef på LKAB:s anrikningsverk samt produktionschef inom LKAB Berg och Betong och LKAB Minerals. Innan Anna kom till Copperstone arbetade hon som marknadsområdeschef på BDX Företagen i Kiruna. Anna var operativ chef och därefter vd för Copperstone Viscaria under 2020-2023.

Innehav i Copperstone Resources:
Aktier: 45 750
Teckningsoptioner: 500 000 (2021/2024:1), 1 000 000 (2022/2025:1) och 400 000 teckningsoptioner av serie 2023/2027:1.

Peter Wihlborg, Miljö- och hållbarhetschef

Miljö- och hållbarhetschef sedan 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Peter Wihlborg har över 25 års erfarenhet som miljöforskare, miljösamordnare och projektledare på Vattenmyndigheten i Bottenviken samt som miljökonsult specialiserad på tillståndsfrågor. Peter har en bakgrund som miljöforskare och har en magisterexamen i geovetenskap från Uppsala universitet samt en doktorsexamen i miljövetenskap från Linköpings universitet. Peter har varit miljöchef för Copperstone sedan 2022.

Innehav i Copperstone Resources:
Aktier: 2 250
Teckningsoptioner: 500 000 (2022/2025:1) och 400 000 (2023/2027:1)

Frida Keskitalo, Ekonomichef

CFO sedan 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Frida är född 1979 och är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Hon startade sin karriär på LKAB i Kiruna 2005 och har därefter haft ett antal roller inom LKAB varav ett flertal i ledande positioner. Hon har bland annat arbetat som redovisningsekonom, bokslutsansvarig för LKAB Moderbolag samt verksamhetscontroller inom enheten ”Försäljning & Logistik”. Hon kommer närmast från en roll som Sektionschef drift och underhåll inom LKAB Malmtrafik AB Terminal.

Innehav i Copperstone Resources:
Teckningsoptioner: 900 000 (2022/2026) och 200 000 (2023/2027:1)

Christopher Wikman, Gruvchef

Gruvchef sedan 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Christopher Wikman har 12 års erfarenhet från tunneldrivning och gruvdrift, och har haft olika ledande befattningar inom LKAB Berg & Betong, senast som sektionschef för Ortdrivning och produktion. Innan LKAB arbetade Christopher för Försvarsmakten.

Innehav i Copperstone Resources:
Aktier: 1 856
Teckningsoptioner: 100 000 (2022/2026) och 400 000 (2023/2027:1)

Michael Mattsson, Affärsutvecklingschef

Affärsutvecklingschef sedan 2021

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Michael är från Haparanda, Norrbotten och har en MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Michael har stor erfarenhet av företagsöverlåtelse (M&A), IPO, nyemissioner och kapitalförvaltning från Enskilda Securities, Blackstone (New York) och Kaupthing. Michael var vd för Copperstone 2018-2021 och medlem av styrelsen 2015-2023.

Innehav i Copperstone Resources:
Aktier: 1 133 459.
Teckningsoptioner: 3 250 000 (2021/2024:1) och 381 130 (2022/2025:2)

Tove Thelin Täckdal, Anrikningschef

Anrikningschef sedan 2021

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Tove Thelin Täckdal har 15 års erfarenhet från gruvbranschen, varav 10 år inom ledande befattningar såsom produktionschef för underhåll vid LKAB:s sovringsverk och som verkschef för LKAB:s två största förädlingsverk; anrikningsverk 3 och kulsinterverk 4.

Innehav i Copperstone Resources:
Aktier: –
Teckningsoptioner: 500 000 (2021/2024:1), 400 000 (2022/2025:1) och 200 000 (2023/2027:1)

Emma Mäkitaavola, Projektchef

Projektchef sedan 2021

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Emma är utbildad civilingenjör vid Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet. Tidigare har hon bland annat arbetat som chef inom Ericsson i Sverige och Kina, varefter hon flyttade till Norrbotten. De senaste 10 åren har hon arbetat i gruvindustrin, både i produktion, som underhållschef för ett anrikningsverk och som entreprenör i olika roller och branscher. Senast kommer Emma från rollen som affärsområdeschef för ett av Norrbottens största mekanik- & svetsföretag.

Innehav i Copperstone Resources:
Aktier: 374
Teckningsoptioner:  500 000 (2021/2024:1) och 400 000 (2022/2025:1) och 400 000 teckningsoptioner av serie 2023/2027:1.

Thomas Nordmark, Infrastruktur- och logistikchef

Infrastruktur- och logistikchef sedan 2021

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Thomas Nordmark har nästan 40 års erfarenhet av infrastruktur och logistik. Han har internationell erfarenhet från arbete i bland annat USA, Indonesien och Saudiarabien inom stål- och elkraftsbranschen för ABB innan han återvände till Kiruna och LKAB där han som LKAB:s första järnvägsspecialist medverkade till att utveckla järnvägstransporterna för malm till de mest effektiva i Europa. Han har även medverkat i återstarten av Pajalagruvan i rollen som ansvarig för omlastningsterminalen i Svappavaara och järnvägstransporterna till Narvik. Thomas Nordmark har en Master of Science i Industriell Logistik från Luleå Tekniska Universitet.

Innehav i Copperstone Resources:
Aktier: 1 500
Teckningsoptioner: 300 000 (2022/2025:1) och 100 000 (2023/2027:1)

Karin Lindgren, Geologichef

Geologichef sedan 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Karin har en teknologie kandidatexamen med huvudområde naturresursteknik från Luleå Tekniska Universitet. Karin har omfattande erfarenhet inom prospektering från flertalet roller under cirka tio år på gruvbolaget LKAB, senast som sektionschef för prospekteringsavdelningen.

Innehav i Copperstone Resources:
Aktier: —
Teckningsoptioner: 700 000 (2022/2026) och 400 000 teckningsoptioner /2023/2027:1).