Ersättningar

Incitamentsprogram

2021/2024 Styrelsen# aktierLösenkursLösen t o mSEK om inlösta
Jörgen Olsson, f.d arbetande styrelseordförande, numera vd 3 000 0001,272024-12-203 810 000
Markus Petäjäniemi (Lemape AB)1 250 0001,272024-12-201 587 500   
Lars Seiz3 280 0001,272024-12-204 165 600
Jane Lundgren Ericsson2 000 0001,272024-12-202 540 000
Sven-Erik Bucht2 000 0001,272024-12-202 540 000
Fd styrelseledamot720 0001,272024-12-20914 400
Totalt12 250 00015 557 500
2021/2024 Ledning och nyckelpersoner# aktierLösenkursLösen t o mSEK om inlösta
Övriga nyckelpersoner och anställda 8 080 0001,272024-12-2010 261 600
Totalt8 080 00010 261 600
2022/2025 Ledning och nyckelpersoner# aktierLösenkursLösen t o mSEK om inlösta
Övriga nyckelpersoner och anställda5 110 0001,6546009,00 8 431 500   
Totalt5 110 0008 431 500
2022/2025 Styrelsen# aktierLösenkursLösen t o mSEK om inlösta
Jörgen Olsson  5 000 0001,652025-12-188 250 000
Markus Petäjäniemi (via Lemape AB)     750 0001,652025-12-181 237 500   
Lars Seiz   2 000 0001,652025-12-183 300 000
Jane Lundgren Ericsson   2 000 0001,652025-12-183 300 000
Ing-Marie Andersson Drugge 500 0001,652025-12-18 825 000
Totalt 10 631 13017 541 365   
2022/2025 f.d. VD, numera styrelseledamot *# aktierLösenkursLösen t o mSEK om inlösta
Henrik Ager  1 000 0001,652025-12-181 650 000
Totalt1 000 0001 650 000   
2022/2026 Ledning och nyckelpersoner# aktierLösenkursLösen t o mSEK om inlösta
Övriga nyckelpersoner och anställda2 0002,002026-05-294 000 000   
Totalt2 000 0004 000 000
2023/2027:1 Ledning och nyckelpersoner# aktierLösenkursLösen t o mSEK om inlösta
Övriga nyckelpersoner och anställda5 010 0002,142027-05-19 10 721 400     
Totalt5 010 00010 721 400
2023/2027:2 fd arbetande styrelseordförande, numera VD.# aktierLösenkursLösen t o mSEK om inlösta
Jörgen Olsson2 500 0002,142027-05-195 350 000       
Totalt2 500 0005 350 000

* Henrik Ager har i samband med övergång från VD till styrelseledamot försålt 9 000 000 av sina optioner varpå dessa makulerats av bolaget.

Total likvid (SEK) till Copperstone vid full teckningsoptionslösen68 163 365
Total möjlig utspädning (teckningsoptioner), antal aktier46 581 130
Total möjlig utspädning (konvertibler), antal aktier18 410 146
Totalt utestående antal aktier Copperstone1 801 606 824
Total möjlig utspädning från teckningsoptioner och konvertibler, %3,48%